Eurofortis

SIA Eurofortis ir Čehijas – Latvijas izglītības un konsultāciju centrs, kas atrodas Latvijas galvaspilsētā Rīgā.

Kopš 2007. gada mēs piedāvājam inovatīvus risinājumus skolām un uzņēmumiem. Mūsu galvenie mērķi ir kvalitātes attīstība, kā arī jaunu izglītības produktu un mācību metožu izplatīšana. Mūsu pakalpojumi uzņēmumiem galvenokārt ietver organizācijas kvalitātes novērtēšanu, izmantojot metožu kompleksu un speciālu programmatūru.

Mūsu pakalpojumi ir iedalāmi divās galvenajās jomās:

  • Kvalitātes vadības ieviešana skolās un uzņēmumos, izmantojot pašnovērtējumu, kas balstīts uz EFQM un CAF Izcilības modeļa principiem
  • Darbinieku personīgo īpašību un kompetenču attīstība

Lai nodrošinātu nepārtrauktu un veiksmīgu mūsu uzņēmuma attīstību un augsto potenciālu, mēs sadarbojamies ar vairākiem starptautiskiem ekspertiem un piedalāmies starptautisku izglītības projektu īstenošanā, kurus atbalsta ES.

Posted in Partners.