Biotransf aktivitātes

Biotransf aktivitātes:

1. Noteikt pārnesamo saturu un metodoloģiju:

–      Projekta partneru tikšanās, lai noteiktu lietderīgo saturu un metodoloģiju

–      Vadlīniju pārnesei citiem Eiropas partneriem izstrāde.

 

2. Satura un metodoloģijas pārnese:

–      Pielāgot saturu un metodoloģiju Eiropas valstu situācijām un vajadzībām;

–      Tulkot saturu katra partnera valodā un angļu valodā;

–      Izstrādāt jauno produktu (E-platforma + tiešsaistes kursi)

–      Jaunā produkta izmēģinājuma ieviešana.