Kas ir Biotransf projekts?

Kas ir Biotransf projekts?

BIOTRANSF ir Leonardo de Vinči inovāciju pārneses projekts. Leonardo da Vinči daudzpusējo projektu „Inovāciju pārnese” mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības un apmācību (PIA) kvalitāti un pievilcību dalībvalstīs, pārnesot jau pastāvošās inovācijas, to tiesiskajā, sistēmiskajā, nozaru, valodas, sociālās kultūras un ģeogrāfiskajā vidē, sadarbojoties par ārvalstu partneriem. Inovāciju pārneses projekts veicina sinerģiju, izmantojot izveidotās PIA inovācijas.

(vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm)

Biotransf galvenais mērķis:

Veicināt un ieviest inovācijas sieviešu, kuras strādā attiecīgajā vides sektorā, mūžizglītībā, pārnesot pieredzi, kuru ir guvis projekta sponsors – Spānija, Latvijai.

Konkrētais mērķis:

Pārnest inovāciju rezultātus, kas iegūti tiešsaistes kursos par biomasas ražošanu, kurus ir izstrādājis Spānijas sponsors citiem Eiropas partneriem, un izstrādāt jaunu apmācību rīku, ko īstenos projektā iesaistītājās valstīs.

Ieguvēji: Tiešā mērķa grupa:

Profesionālie strādnieki no dažādiem vides sektoriem, īpašu uzmanību pievēršot tieši sievietēm.

Netiešās mērķa grupas:

Attiecīgā vides sektora aroda profesionāļu asociācija.

Vides sektorā darbojošās valsts iestādes.