Regional Development Agency Northern Primorska

Reģionālā attīstības aģentūra Ziemeļu Primorskas Ltd Nova Gorica ir izveidota, lai apvienotu visas vietējās, reģionālās un valsts potenciālu un realizēt attīstības projektus, ko finansē ar valsts un starptautisko resursu.

Tās uzdevums ir identificēt vajadzības ekonomikas un sociālajai videi un veicinātu reģionālo attīstību.

Tā misija ir veicināt attīstību ekonomikas, sociālajā, vides un telpiskās zonas Goriška statistikas reģionā, sagatavot un īstenot reģionālas attīstības programmas un citas kopīgas attīstības programmas, lai konsultētu un stimulētu attīstības jomā, jauninājumiem un tehnoloģiskai attīstībai, lai atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību un veidot mūsdienu ekonomikas infrastruktūras, iegūt nacionālo un starptautisko finanšu līdzekļu, lai draudzīgu un noderīgu aģentūra visām reģiona priekšmetos un veicināt reģionālo attīstību, Slovēnijā, starp ES dalībvalstīm un starp pievienošanās locekļiem, o uzlabotu dzīves standartus visu Goriška statistiskajā reģionā iedzīvotāju.

Posted in Partners.