Regional Development Agency Northern Primorska

Agencja Rozwoju Regionalnego Północnej Primorska Ltd Nova Gorica został ustanowiony w celu zjednoczenia wszystkich lokalnych, regionalnych i krajowych potencjałów i realizacji projektów rozwojowych finansowanych z krajowych i międzynarodowych zasobów.

Jego zadaniem jest zidentyfikowanie potrzeb w otoczeniu gospodarczym i społecznym oraz stymulowanie rozwoju regionalnego.

To misją jest stymulowanie rozwoju gospodarczego, społecznego, środowiskowego i przestrzennego obszaru w Goriška statystycznych regionu, przygotowuje i realizuje program rozwoju regionalnego i innych wspólnych programów rozwoju, doradztwo i stymulowanie rozwoju w dziedzinie innowacji i rozwoju technologicznego, aby wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i formy współczesnej infrastruktury gospodarczej, w celu uzyskania krajowych i międzynarodowych źródeł finansowania, być przyjazny i użyteczny agencji do wszystkich przedmiotów w regionie i stymulowanie rozwoju regionalnego w Słowenii, między członkami UE i wśród członków przystąpienia, o poprawy poziomu życia wszystkich mieszkańców w Goriška statystycznych regionu.

Posted in Partners.