BD Center

Business & Development Center – BD Center opravlja storitve za zasebna podjetja, samo-vladnih institucij in nevladnih institucij v socialne projekte politike in razvoj podjetništva.

Glavni cilji BD Center so naslednji:
Spodbujanje enakopravnosti žensk in moških;
Vd za odpravo spolne diskriminacije na delovnem mestu;
Spodbujanje novih tehnologij med ženskami;
Spodbujanje podjetništva med ženskami;
Promocija invalidov na odprtem trgu dela;
BD Center dosega svoje cilje z naslednjimi dejavnostmi:

Na trgu dela raziskave – oceno sprememb v različnih segmentih trga dela, vrednotenje učinkovitosti posameznih aktivnosti in projektov, analizo in oceno sedanje gospodarske razmere na lokalnem trgu dela in vrednotenje izobraževalnega sistema in zahtevami trga dela.

Izobraževanje – delavnice o enakosti in enakosti, upravljanje človeških virov, obvladovanje konfliktov, upravljanje raznolikosti.

Založništvo – organizacija seminarjev in konferenc posvečena enakosti spolov in razvoj podjetništva, objavo poročil in analiz.

Delo BD Center temelji na dobro organiziran sistem sodelovanja z nevladnimi organizacijami, usposabljanje in usmerjanje institucije in lokalne samouprave

Posted in Partners.