Zadnje srečanje Biotransf projekta


The last meeting of BIOTRANSF project was held last 11, 12 and 13th of September in Nova Gorika (Slovenia). The partners from Eurofortis (Latvia), BD Center (Poland), APROEMA (Leader of the project), EDUCATIC (Portugal) and CLICTIC (Spain) have participated in this meeting organized by RRA Severne Primorske (Slovenia).

Rezultati kapitalizacija seminar v Portugal


Kapitalizacija Seminar je Educatic posledico O Portu, na Portugalskem, 11. junija.Predstavitev je pokazala potencial biotranfs kot metodologijo za razvoj projektov usposabljanja. Ljudje vprašal o možnosti oblikovanja ostalih predmetov v energetsko učinkovitost.

Tretje srečanje Biotransf projekta


Tretji sestanek BIOTRANSF projekta je potekala zadnja 26 marca v Krakovu (Poljska). Partnerji iz Eurofortis (Latvija), RRA severno Primorske (Slovenija), APROEMA (vodja projekta), ki EDUCATIC (Portugalska) in CLICTIC (Španija) so sodelovale na tem sestanku, ki ga organizira Center BD (Poljska).

Rezultati kapitalizacija seminar v Latviji


Rezultati kapitalizacija seminar je bil v Žīguri, Latvija preteklost 8. marca. Predstavitev BIOTRANSF platformo e-učenja kot orodje, ki lahko izboljša dostop za usposabljanje poklicnega izobraževanja v regiji in z atraktivnim videzom lahko doseže več potencialnih študentov v regiji.

Predstavitev projekta v Santiago Biotransf


27. oktobra je potekala predstavitev projekta “BIOTRANSF” v mestu Santiago, ki je poročal na ideji, da je dal rojstvo projekta, je govoril o vzoru Leonardo Da Vinci, nam je predstavil vse partnerji, ki sodelujejo v projektu, kakšni so delovni sklopi in kaj država za zdaj, poleg predstavitve spletnega portala.

Predstavitev Biotransf


Uradna predstavitev projekta in biotransf spletni strani je bil v Santiago de Compostela, 05. novembra 2011.Zanimanje vzbudila uprave in pozval partnerstva nas spodbuja, naj nadaljuje delo v okviru tega projekta zagotoviti kontinuiteto.

Biotransf predstavitev projekta v Vigo


October 05 was held the presentation of the project “BIOTRANSF” in the city of Vigo, which was reported on the idea that gave birth to the project, spoke of the lines of Leonardo Da Vinci, we made a presentation of all the partners involved in the project, what are the work packages and what state are so far, besides presenting the website.

Drugo srečanje BIOTRANSF projekta


Drugo srečanje BIOTRANSF projekta je potekala zadnji 1. maj v Rigi (Latvija).Partnerji iz BD Center (Poljska), RRA severno Primorske (Slovenija), APROEMA (vodja projekta), EDUCATIC (Portugalska) in CLICTIC (Španija) so sodelovale na tem zasedanju organizira Eurofortis (Latvija).

Prva Biotransf spletni sestanek


Prvi spletni srečanje je bilo 2. februar 2011 z udeležbo APROEMA (Španija), CLICTIC (Španija), BD Centre (Poljska), EDUCATIC (Portugalska) in EUROFORTIS (Latvija).Spletni sestanek je bil zelo uspešen med partnerji, kot način za razvoj srečanja varčevanje z viri, kot je je potrebno le računalnik in internetno povezavo.

Po uvodnem jo koordinator projekta, so partnerji pregledali metodologijo prenosa in stanje umetnosti ostale dejavnosti. To je bil načrtovan za razvoj drugih spletnih srečanje v aprilu, da bo spremljanje dejavnosti v okviru projekta.