Predstavitev Biotransf


Uradna predstavitev projekta in biotransf spletni strani je bil v Santiago de Compostela, 05. novembra 2011.Zanimanje vzbudila uprave in pozval partnerstva nas spodbuja, naj nadaljuje delo v okviru tega projekta zagotoviti kontinuiteto.

Posted in News.