Kas ir Biotransf projekts?

BIOTRANSF ir Leonardo de Vinči inovāciju pārneses projekts. Leonardo da Vinči daudzpusējo projektu „Inovāciju pārnese” mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības un apmācību (PIA) kvalitāti un pievilcību dalībvalstīs, pārnesot jau pastāvošās inovācijas, to tiesiskajā, sistēmiskajā, nozaru, valodas, sociālās kultūras un ģeogrāfiskajā vidē, sadarbojoties par ārvalstu partneriem. Inovāciju pārneses projekts veicina sinerģiju, izmantojot izveidotās PIA inovācijas.

(vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm)

Continue reading