Co to jest projekt biotransf ?

BIOTRANSF jest projektem Transferu Innowacji w programie Leonardo da Vinci. Celem projektów multilateralnych Leonardo da Vinci „Transfer Innowacji” jest ulepszenie jakości i atrakcyjności Szkoleń i Edukacji Zawodowej (VET) w uczestniczących krajach poprzez transfer istniejących innowacji do środowisk prawnych, systemowych, sektorowych, językowych, społeczno-kulturowych i geograficznych we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Projekty transferu innowacji wytwarzają synergię poprzez wykorzystanie istniejących innowacji w edukacji.

(więcej na  

)

Continue reading