Dejavnosti Biotransf

Aktivnosti v okviru projekta Biotransf:

 

  1. Definicija vsebin in metodologij za prenos:

–      Študijsko srečanje projektnih partnerjev z namenom identificiranja učinkovitih vsebin in metodologij

–      Elaborat Smernic za prenos dobrih praks v ostale partnerske države

 

2.  Prenos vsebin in metodologije:

 

–      Vsebine in metodologijo je potrebno prilagoditi potrebam ostalih evropskih držav;

–      Vsebine bodo prevedene v jezike partnerskih držav, na voljo pa bodo tudi v angleščini;

–      Razvoj novih proizvodov (E-platforma in tečaji preko interneta);

–      Pilotna implementacija novega izdelka.