Kaj je Biotransf Project?

Kaj je projekt Biotranfs?

BIOTRANSF je projekt, ki ga izvajamo v okviru programa Leonardo da Vinci, Prenos inovacij. Cilj multilateralnih projektov „Prenos inovacij“ programa Leonardo da Vinci je izboljšati kvaliteto in zanimanje za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) v partnerskih državah s pomočjo prenosa obstoječih inovacij na nova pravna, sistemska, jezikovna, sociološka, kulturna in geografska okolja. Projekti prenosa inovacij z izkoriščanjem obstoječih VET inovacij ustvarjajo nove sinergije.

(preberite več na:

)

Splošni cilj projekta Biotransf:

Spodbujati in z inovacijami izboljšati vseživljenjsko učenje žensk in zaposlenih v okoljskem sektorju s pomočjo prenosa izkušenj iz Španije v druge partnerske države.

Specifičen cilj:

Prenos rezultatov in inovacij v partnerske države s pomočjo spletnega tečaja o proizvodnji biomase, ki ga je razvil vodilni partner iz Španije in razvoj novega didaktičnega orodja, ki ga bomo v okviru projekta uvedli v partnerskih državah.

Upravičenci:
direktna ciljna skupina:

Strokovni delavci v okoljskem sektorju, s posebnim poudarkom na ženskah.

Posredna ciljna skupina:
Društva ali strokovnjaki v okoljskem sektorju, javne ustanove v okoljskem sektorju.