Działania Biotransf

Działania Biotransf:

1. Definicja zawartości i metodologii, które mają być transferowane:

–      Badania u partnerów projektu i identyfikacja istniejących materiałów i metodologii

–      Opracowanie Przewodnika  transferu do partnerów europejskich.

 

2. Transfer zawartości i metodologii:

–      Adaptacja treści i metodologii do sytuacji i potrzeb innych krajów europejskich;

–      Tłumaczenie treści na języki narodowe partnerów;

–      Opracowanie nowego produktu (E-Platform + kursu On-Line)

–      Wdrożenie nowego produktu poprzez pilotaż