Co to jest Biotransf projektu?

Co to jest projekt biotransf ?

BIOTRANSF jest projektem Transferu Innowacji w programie Leonardo da Vinci. Celem projektów multilateralnych Leonardo da Vinci „Transfer Innowacji” jest ulepszenie jakości i atrakcyjności Szkoleń i Edukacji Zawodowej (VET) w uczestniczących krajach poprzez transfer istniejących innowacji do środowisk prawnych, systemowych, sektorowych, językowych, społeczno-kulturowych i geograficznych we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Projekty transferu innowacji wytwarzają synergię poprzez wykorzystanie istniejących innowacji w edukacji.

(więcej na  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm)

Ogólne cele Biotransf:

Poprawienie i innowację uczenia się przez całe życie u kobiet pracujących zawodowo w sektorze środowiskowym, przez transfer doświadczeń opracowanych przez promotora w Hiszpanii do Łotwy,

Szczegółowe cele:

Transfer rezultatów i innowacji kursu online na temat produkcji biomasy opracowanego przez promotora z Hiszpanii do innych partnerów europejskich i opracowanie nowego narzędzia szkoleniowego w celu wdrożenia go w krajach uczestniczących w projekcie.

Beneficjenci: Bezpośrednia grupa docelowa

Pracownicy w sektorze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.

Pośrednia grupa docelowa:

Stowarzyszenia pracowników sektora środowiska.

Jednostki publiczne sektora środowiska.