Clictic

Clictic ir uzņēmums ar pieredzi pasaules statistiku, izstrādājot darbus, kas balstīti uz e-mācības un digitālās tehnoloģijas, kā arī sasniegt plašu izmantošanu sociālās tīklus un instrumentus, 2,0, ar darbiem visu veidu klientu tik daudz privāta, kā sabiedrības organismiem.

Attīstot kotēto woks, mūsu kompānija piedāvā visa veida pakalpojumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu mūsu klientus ar dizainu, izpildi un pieprasītākajiem pakalpojumiem vadība, ar pabeigtību, kā uzlabot rezultātus, optimizējot savu nemateriālo vērtību: attēlu, zināšanu , motivācija.

Posted in Partners.