Clictic

Clictic to firma z doświadczeniem w świecie TICS, rozwój pracuje w oparciu o e-learningu i technologii cyfrowych, jak również realizacji szerokiego korzystania z sieci społecznych i narzędzia 2.0, z utworami dla wszystkich typów klientów tak charakter prywatny, jak administracji publicznej.

W rozwoju notowanych woki, nasza firma oferuje wszelkiego rodzaju usług skierowanych do zapewnienia naszym klientom projektowanie, wykonanie i zarządzanie zażądał usług, z zamknięcia na poprawę jego wyników optymalizacji własnej wartości niematerialnych: image, wiedzy , motywacji

Posted in Partners.