Seminarium kapitalizacja Wyniki na Portugal


Seminarium Kapitalizacja było Educatic wyniki w O Porto, Portugalia, w dniu 11 czerwca. Prezentacja pokazała potencjał biotranfs jako metodologia realizacji projektów szkoleniowych. Ludzie pytali o możliwość projektowania inne kursy w zakresie efektywności energetycznej.

Posted in News.