Ostatnie spotkanie Biotransf projektu


The last meeting of BIOTRANSF project was held last 11, 12 and 13th of September in Nova Gorika (Slovenia). The partners from Eurofortis (Latvia), BD Center (Poland), APROEMA (Leader of the project), EDUCATIC (Portugal) and CLICTIC (Spain) have participated in this meeting organized by RRA Severne Primorske (Slovenia).

Seminarium kapitalizacja Wyniki na Portugal


Seminarium Kapitalizacja było Educatic wyniki w O Porto, Portugalia, w dniu 11 czerwca. Prezentacja pokazała potencjał biotranfs jako metodologia realizacji projektów szkoleniowych. Ludzie pytali o możliwość projektowania inne kursy w zakresie efektywności energetycznej.

Trzecie spotkanie Biotransf projektu


Trzecie spotkanie BIOTRANSF projektu odbyło się ostatnie 26 marca w Krakowie (Polska). Partnerzy z Eurofortis (Łotwa), RRA Severne Primorske (Słowenia), APROEMA (lider projektu), EDUCATIC (Portugalia) i CLICTIC (Hiszpania) uczestniczył w tym spotkaniu organizowanym przez BD Center (Polska).

Seminarium kapitalizacja Wyniki na Łotwie


Seminarium kapitalizacja Wyniki była Žīguri, Łotwa przeszłość 8 marca. Prezentacja BIOTRANSF platformy e-learningowej jako narzędzie, które może poprawić dostęp do szkoleń VET w regionie oraz z atrakcyjnym wyglądem może osiągnąć więcej potencjalnych studentów w regionie.

Seminarium kapitalizacji wyników w Polsce


Seminarium Kapitalizacja wyników w Polsce miało miejsce w przeszłości 02. marca w Politechnice Rzeszowskiej. Uczestnicy wykazały bardzo zainteresowani treścią kursu i w rozpowszechnianiu i ciągłość projektu.

Prezentacja projektu Biotransf w Santiago


October 27 was held the presentation of the project „BIOTRANSF” in the city of Santiago, which was reported on the idea that gave birth to the project, spoke of the lines of Leonardo Da Vinci, we made a presentation of all the partners involved in the project, what are the work packages and what state are so far, besides presenting the website.

Prezentacja Biotransf


Oficjalna prezentacja projektu i strony internetowej biotransf był w Santiago de Compostela w dniu 5 listopada 2011 roku. Zainteresowanie budzi administracji i partnerstwa zaproszony zachęca nas do kontynuowania pracy w ramach tego projektu, aby zapewnić ciągłość.

Prezentacja projektu biotransf w Vigo


05 października odbyła się prezentacja projektu „BIOTRANSF” w mieście Vigo, który został zgłoszony na założeniu, że urodziła projektu, mówił o linii Leonardo Da Vinci, zrobiliśmy prezentację wszystkich Partnerzy biorący udział w projekcie, jakie są pakiety robocze oraz w jakim stanie są tak daleko, oprócz prezentacji portalu.

Drugie spotkanie BIOTRANSF projektu


Drugie spotkanie BIOTRANSF projektu odbył się ostatni 01 maja w Rydze (Łotwa). Partnerzy z BD Center (Polska), RRA Severne Primorske (Słowenia), APROEMA (Kierownik projektu), EDUCATIC (Portugalia) i CLICTIC (Hiszpania), które uczestniczyły w tym spotkaniu zorganizowanym przez Eurofortis (Łotwa).

Pierwszy Biotransf spotkanie online


Pierwszy internetowy Spotkanie odbyło się 02 lutego 2011 z udziałem APROEMA (Hiszpania), CLICTIC (Hiszpania), BD Centrum (Polska), EDUCATIC (Portugalia) i EUROFORTIS (Łotwa).Spotkanie online był bardzo udany pomiędzy partnerami, jako sposób na rozwój spotkanie oszczędzania zasobów jest potrzebne tylko komputer i łącze internetowe.

Po mile widziane przez koordynatora projektu, partnerzy recenzja metodologii transferu i stan wiedzy reszty działalności. Zaplanowano rozwijanie innych spotkań online w kwietniu do utrzymania kontroli nad działalnością przedsięwzięcia.