BD Center

Business & Development Center – BD Center jest prywatną firmą konsultingową mieszcząca się w Rzeszowie, Polsce. Firma specjalizuje się w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw prywatnych, instytucji samorządowych, sektora NGO w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości. Głównym celem działalności BD Center jest walka z bezrobociem.
BD Center powstało w 2001 roku jako firma specjalizująca się w badaniach rynku pracy. Z czasem zakres działalności rozwinął się i poszerzył o doradztwo personalne oraz szkolenia.
BD Center świadczy następujące  usługi:

Doradztwo personalne: prowadzenie rekrutacji i selekcji personelu, alokacja zwolnionych pracowników (outplacement), prowadzenie kampanii ogłoszeniowych dotyczących doboru bezpośredniego, konsultacja i badania psychologiczne.

Badania i analizy: ocena zmian zachodzących w różnych segmentach rynku pracy, ocena skuteczności poszczególnych działań i inicjatyw, analiza i ocena aktualnego stanu na lokalnych rynkach pracy, prognozowanie rozwoju gospodarczego w różnej skali, opracowania porównawcze, ocena systemu edukacji i potrzeb rynku pracy.

Szkolenia: zarządzanie kapitałem ludzkim, efektywne komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, negocjacje i mediacje, trening asertywności, budowanie zespołu, badania marketingowe, zarządzanie czasem, autoprezentacja.

Działalność publikatorska: organizacja seminariów i konferencji poświeconych walce z bezrobociem i rozwojem przedsiębiorczości oraz publikacja raportów i analiz.

Posted in Partners.